dimarts, 13 de maig de 2014

Recull III


Unes quantes infografies, que sempre ajuden a entendre les coses:
Finalment, per fer una mica el turista per París:

Recull II

Aquest recull és un monogràfic sobre música, so i àudio. Començant per cançons i CD's, acabant per programes i APIs:
  • Coblas de madrugá, de Martirio. Un CD de jazz fusió andalús. Quina energia!
  • Rubens tube: veiem a través de les flamescom el so afecta a el gas que hi ha dins el tub, impressionant.
  • Diferents eines per al processat multimedia que ens proporciona en Graham Grindley: http://www.ee.columbia.edu/~grindlay/code.html. La més interessant de totes: unes funcions per a Matlab que implementen diversos tipus de NMF sota llicència GPL.
I, per acabar, diverses aplicacions de la Web Audio API:
[Per a poder utilitzar sense problemes tots aquests exemples de la Web Audio API, recomano utilitzar Chrome/Chromium.]