dimarts, 18 de setembre de 2012

Compilar C amb Linux

Sols ens cal tenir instal·lat el gcc i tenir un codi C per a compilar.


Compilem, que ens generarà un objecte(codi.o): gcc -c codi.c

Enllaçem i creem l'executable. Veiem entre perèntesis .exe, perquè amb Linux no cal aquesta extensió: gcc codi.o -o nom_programa(.exe)

Ja tenim al directori on estàvem compilant el programa compilat.

1 comentari:

  1. Molt interessant!

    Recorda que si volem incloure una llibreria ( math.h , per exemple) a l'hora de compilar i linkar en GNU/Linux hem d'afegir el paràmetre -lm al final

    gcc -c programa.c -lm
    gcc programa.o -o programa -lm

    ResponElimina